Hier het idee om alle machines straks duidelijk te kunnen vertonen.
Moet nog verder worden uitgebouwd ..:)